Wijkkrant Noord

Contact
Voor meer informatie over de krant, het insturen van kopij en het plaatsen van advertenties kunt u contact opnemen met:


Cobi Hamstra


Horstlindelaan 74, 7522 JH, (tevens het postadres van Wijkkrant Noord)


Tel: 06 192 781 42


E-mail: wijkkrantnoord@hotmail.com


Banknummer: 66.52.66.677, t.n.v. Stichting Wijkkrant Enschede Noord