home    redactie    advertenties en copij    inhoud krant    contact    links    ingezonden artikelen    afbeeldingen   

Wijkkrant Noord

achtergrondfoto Ing. Robin T. Fähnrich

Contact

 

 

 

Voor meer informatie over de krant, het insturen van kopij en het plaatsen van advertenties kunt u contact opnemen met:

 

Cobi Hamstra

 

Horstlindelaan 74, 7522 JH, (tevens het postadres van Wijkkrant Noord)

 

Tel: 053 435 88 08

 

E-mail: wijkkrantnoord@hotmail.com

 

Banknummer: 66.52.66.677, t.n.v. Stichting Wijkkrant Enschede Noord