home    redactie    advertenties en copij    inhoud krant    contact    links    ingezonden artikelen    afbeeldingen   

Wijkkrant Noord

achtergrondfoto Ing. Robin T. Fähnrich

ingezonden artikelen

 

November 2018

In verband met het 50-jarig jubileum organiseert de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker een aantal diapresentaties over diverse stadsdelen. Op vrijdagmiddag 2 november was het de beurt aan Enschede Noord. In een overvolle Emos kantine zagen ruim 150 personen historische foto’s van hun wijk.
Ook het promotieteam van de Historische Sociëteit was aanwezig en noteerde maar liefst 13 nieuwe abonnees op het kwartaalblad de Sliepsteen.
Wilt u onze maandelijkse (gratis) nieuwbrief de ‘Hoesbreef’ ontvangen stuur dan een
e-mail naar hoesbreef@gmail.com met de mededeling dat u de Hoesbreef wilt ontvangen.

afbeeldingen

voor afbeeldingen

klik op het logo